ÖZÜRLÜYE EVDE EĞİTİM

2006-2007 yılında özürlüler için ‘evde eğitim’ öğretim dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim kurumlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireyler için “evde eğitim” uygulamasına geçiyor.


Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretimde, gencinden yaşlısına, özürlüsünden hastasına herkes için adeta engel tanımıyor. Okula gidemeyen özürlülerin ‘evde eğitim’ görmesi hususundaki çalışmasını bitiren Bakanlık, 2006-2007 eğitim öğretim döneminde uygulamaya geçileceği müjdesini verdi.

En az 10 saat
Bakanlık tarafından yayımlanan yönergeye göre; bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığı durumlarda, sağlık kurulu raporuyla bağlı bulunduğu Rehberlik Araştırma merkezlerine başvurulduğu takdirde dersler evlerde verilecek. Evde eğitim alacak bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere, kurul tarafından bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak belirlenecek. Hizmetten yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarından sorumlu olacak, ancak gerektiğinde kişiye özel programlar da hazırlanabilecek. Başvuruları, İl Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu değerlendirecek.

Rapor istenecek
Başvuruda tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporunun yanı sıra, ev ortamının eğitim-öğretime uygunluğu için ayrı bir rapor daha istenecek. Evde eğitim ortamına yönelik fiziki şartları aile karşılayamaz ise kurul, okul aile birliği ile iş birliği yaparak aileye destek verecek. Gezerek eğitim veren öğretmenler, ailelere de danışmanlık hizmeti sunacak. Aile-özürlü bireyi ve gezici eğitim veren öğretmenlerle koordineli şekilde yürütülecek sistem sonucunda eğitim alamayan birey kalmamış olacak. Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılacak. Sınıf geçme ve diploma işlemleri de, bireyin kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrencilere uygulanan hükümler doğrultusunda yürütülecek.

“Büyük bir ihtiyaçtı”
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Halis Kuralay, bu sisteme ülkede büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bunun örnekleri de var. Mesela, Ümraniye’de görme engelli bir çocuk vardı. 5.sınıfa kadar normal okumuş. Ancak bir hastalıktan dolayı evden çıkamaz hale geldi. Diğer bir örnek de, lösemi hastası çocuklar. Çünkü onların gideceği okulun da mutlaka hijyenik olması şarttır. Bunun gibi problemli ve özürlü öğrencilerimizin eğitimi bu sistemle sona ermeden devam edecek. Gerçekten bu şiddetli bir ihtiyaçtı. Yürürlüğe giren sistem, önümüzdeki dönemde hayata geçirilerek böyle ‘özel’ bireylerin eğitim problemi ortadan kalkmış olacak. Bununla ilgili bilgi, bütün okullara gönderildi” şeklinde konuştu.(Türkiye)