Yerel Yönetimler ve Engelliler

8 Ekim 2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan bir yönetmelikle belediyelerde kent konseyleri kurulması öngörülmektedir. Amacı, kentin değişik kesimlerinden insanların fikirlerini olabildiğince belediye yönetimine yansıtmaktır. Kent konseyinin yılda iki kez toplanan bir genel kurulu, bir yürütme kurulu ve farklı kesimleri temsilen çeşitli meclisleri bulunmaktadır. Çocuk, kadın, kıdemli hem şehri ve engelli meclisi vesaire.

     İnsanın hesaba katıldığını bilmesi insanlık onurunun da gerektirdiği bir şey. Fikir beyan etmek,  hele beyan edilen fikirlerin değer gördüğünü bilmek, daha önemlisi yetkililerce halkın arzuları doğrultusunda bir yönetim sergilemek gerçekten medenice bir şey.

     Nitekim beni de Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi genel kuruluna davet etmişti. Peşinden engelliler meclisine davet ettiler. O mecliste birden kendimi meclis başkanı olarak buldum.

     Ümraniye Belediyesi engelliler meclisinde sağlık, istihdam, eğitim, çevre düzenlemeleri gibi komisyonlar kuruldu. Yavaş yavaş bir takım çalışmalar yapmaya doğru da gidiyoruz. Birçok proje hakkında fikirler ortaya kondu. Onlardan şimdilik bahsetmem uygun olmaz. Ancak belediyenin konuya sıcak ve yakın davrandığını biliyorum.

     Bunları niye anlattım: İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliği tüm ilçeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla engelli arkadaşlarımızın artık yerel yönetimler nezdinde kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin bulunmaktadır. Belediyeleriyle temasa geçsinler, mümkün ise katkıda bulunsunlar. Hemen belirtmeliyim ki, her başvuran kişi engelli meclisinde yer alacak diye haliyle bir kural yoktur. Fakat bu tür temaslarla engelli meclisindeki komisyonlardan birine katkı yapmanız mümkün olabilir. Yetkililer bizi anlamıyorlar, dinlemiyorlar diyerek yorulmanıza engel olacak bir fırsat bu. İsabetli görüş ve öneriler bugün değilse yarın mutlaka makas bulacaktır. Yeter ki bizler sebat edelim, sabırsızlanmayalım. Elbette engelli meclislerinin veya komisyonlarının aldığı tüm kararların belediyece uygulanması çeşitli sebeplerden dolayı beklenemez. Fakat eminim belediye personeli sizi tanıdıkça, siz belediyenin çalışma usullerini kavradıkça, ortaya faydalı çalışmalar çıkacaktır.

     Yalnızca şikayet ederek bahane bularak bir şeyler elde etmek mümkün görünmüyor. Haydi, engelli dostlar iş başına, yerel yönetimler sizlerin fikir ve katkılarını bekliyor.